Chuyện lạ: anh em - chị em lấy vợ lấy chồng của nhau

Có thể bạn không tin nhưng đó là sự thật ở nhiều quốc gia, bộ lạc trên thế giới hiện nay chứ không phải thời nguyên thủy.

Chuyện lạ: anh em - chị em lấy vợ lấy chồng của nhau
Theo phong tục này, khi có người anh em mất thì người anh em còn lại có quyền lấy vợ của người đã khuất

Đây là hình thức hôn nhân chỉ áp dụng trong một gia đình giữa nhiều thành viên với nhau. Đó là hôn nhân "nối dây" gồm hôn nhân anh em chồng (levirate): anh em trai, chú cháu lấy vợ của nhau khi người kia qua đời; và hôn nhân chị em vợ (soronate) người vợ có quyền và nghĩa vụ phải lấy anh em chồng khi chồng qua đời.

Khi người anh trai, hoặc người chú, bác qua đời, người em trai/cháu có nhiệm vụ lấy vợ của anh/chú/bác.

Hôn nhân anh em chồng xuất hiện trong cộng đồng người ở châu Mỹ, Phi, Ấn Độ, Australia và cả tộc người Pa Cô, Vân Kiều ở Quảng Trị của Việt Nam.

Trong khi hôn nhân chị em vợ thường xuất hiện ở những bộ tộc bản địa vùng Bắc Mỹ và Ấn Độ.

Hôn nhân chị em vợ (soronate) người vợ có quyền và nghĩa vụ phải lấy anh em chồng khi chồng qua đời.

Giới nghiên cứu dân tộc học quốc tế xem đây là kiểu hôn nhân nguyên thủy của xã hội loài người. Cũng có ý kiến gọi đây là một kiểu quần hôn nguyên thủy hay hôn nhân theo nhóm. Theo Eva.vn - Những chuyện lạ về hôn nhân

Xem thêm: Một vợ nhiều chồng

No comments :

Post a Comment